dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

wtorek, 1 listopada 2011

Kampania reklamowa - informacje podstawowe


Kampania reklamowa 


- zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy.

Działania te skierowane są do wybranej grupy celowej. 
Cele kampanii reklamowej mogą być określone różnie. 

Do głównych celów kampanii reklamowych zalicza się:

  • wzrost sprzedaży
  • wzrost świadomości danego produktu, usługi, marki, itp.
  • wprowadzenie produktu na rynek (launch)
  • ponowne wprowadzenie produktu na rynek w przypadku produktu o bardzo niskiej sprzedaży i/lub świadomości (relaunch)
  • repozycjonowanie produktu na rynku

Kampanie reklamowe mogą odbywać się w jednym medium lub być multimedialne, czyli obejmować działania w wielu różnych mediach. Kampanię przygotowują agencje reklamowe a za dobór i zakup mediów odpowiadają domy mediowe.

Podstawowym parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity oraz (zdaniem starej szkoły marketingowej) zasięg efektywny. Intensywność kampanii w poszczególnych mediach z osobna mierzy się ilością GRP, czyli sumą cząstkowych oglądalności (lub słuchalności, czytelnictwa, itp.) poszczególnych emisji w poszczególnych mediach. Intensywności GRP nie sumuje się pomiędzy mediami ze względu na różnice metodologiczne pomiarów pomiędzy mediami oraz z uwagi na różny charakter komunikatów.

Miernikiem skuteczności kampanii reklamowej może być:
  • wzrost sprzedaży
  • wzrost świadomości marki
  • zmiana percepcji marki, produktu, itp.

Najbardziej znaną polską kampanią reklamową ostatnich lat jest wprowadzenie marki Heyah na rynek. Kampania ta została nagrodzona na Festiwalu Reklamy w Cannes nagrodą Grand Prix, czyli złotym lwem. 
Jest to jedyny Złoty Lew otrzymany przez polski dom mediowy.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,  
zespół www.sprawdzona-reklama-w-internecie.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz